HỘI NGHỊ CÁC NHÀ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI FUSO KHU VỰC ĐÔNG NAM Á 2018

09/05/2019 12:00:00 SA

Trong 02 ngày 08 và 09 tháng 5/2018, Tại Bali, Indonesia diễn ra chương trình HỘI NGHỊ CÁC NHÀ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI FUSO KHU VỰC ĐÔNG NAM Á 2018, Đại diện Thaco có ông Mai Phước Nghê – PTGĐ xe Thương mại Thaco và Giám đốc Kình doanh, Giám Đốc Dịch vụ xe Fuso tham dự. Hội nghị có hơn 70 người tham dự đến từ các Nhà phân phối Khu vực Đông Nam Á và mở rộng cho một số Nhà phấn phối đến từ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trọng tâm chính của Hội nghị; giới thiệu tổng quan về tình hình thị trường, tình hình kinh doanh xe Fuso Khu vực ĐNA, sự tăng trưởng của từng nhà phân phối trong KV ĐNA, những hoạt động nổi bật và định hướng kinh doanh năm 2018; kế hoạch về phát triển sản phẩm áp dụng cho từng thị trường phù hợp với quy định về tiêu chuẩn khí thải…Những thành công của Fuso tại từng thị trường tiêu biểu, định hướng Marketing, Giới thiệu về giải pháp Marketing, cách thức tiếp thị bán hàng…; Hoạt động dịch vụ sau bán hàng từng Nhà phân phối; Chia sẻ những phương pháp giúp hoạt động về dịch vụ sau bán hàng hiệu quả hơn; sự kết nối và giải pháp hỗ trợ về dịch vụ sau bán hàng, các định hướng trọng tâm của hoạt động dịch vụ trong năm 2018;

Về kết quả kinh doanh: Số lượng xe Fuso bán ra trên toàn cầu năm 2017 tăng trưởng 13% so với 2016 (415.000 xe -> 471.000 xe), doanh số tăng 8% (33, 2 tỷ USD lên 35,7 tỷ USD), lợi nhuận trước Thuế tăng 22% (1,948 tỷ USD lên 2,380 tỷ USD). Trong đó thị trường Châu Á từ 125.000 xe lên 149.000 xe… Riêng đối với thị trường Indonesia doanh số bán hàng xe Fuso năm 2017 tăng 52% (từ 27.900 xe lên 42.500 xe), kế hoạch 2018 là 46.500 xe. Tại thị trường Nhật Bản, doanh số xe Fuso 2017 giảm -4% (từ 46.400 xe xuống 44.800 xe).

Đây cũng là lần đầu tiên Đại diện Thaco tham dự với vai trò là Nhà phân phối mới tại thị trường Việt Nam, kể từ Tháng 12/2017 tập đoàn Daimler chuyển hoạt động kinh doanh xe Fuso từ Mercedes Benz Việt Nam sang cho Thaco.

Kinh Doanh Xe: 0933 805 902
Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 0933 800 222
Cung Cấp Phụ Tùng: 0903 892 892